مشخصات فردی

نام:  سید ابراهیم

نام خانوادگي:  طباطبائيان وايقاني


تماس:

پست الكترونيكي:  ATT1345@gmail.com

تلفن:    88896296 - 88896299

 

سوابق دانشگاهی

-    ليسانس حسابداري  از دانشگاه بين المللي امام خميني  ورودي 1364 فارغ التحصيل 1368  

-    فوق ليسانس حسابداري  از دانشگاه علوم تحقيقات  1391-1389  

سوابق کاری و پژوهشی

-    رئيس حسابرسي داخلي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران


-    عضو علي‌البدل هيأت مديره شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران


-    حسابرس ارشد  سرپرست گروه حسابرسي


-    رئيس حسابرسي مديريت مركزي و شركت‌هاي فرعي


-    عضو هيأت حل اختلاف قراردادي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران


-    عضو اصلي هيأت اول بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان وزارت نفت


-    مدير امور مالي و عضو هيأت مديره شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران


-    عضو كميسيون مديريت بهره وري شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران


-    عضو كارگروه اصلي ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد اداري و اقتصادي در شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران


-    نايب رئيس هيأت مديره شركت پالايش نفت آبادان


-    رئيس بودجه و هزينه‌هاي شركت نفت و گاز پارس جنوبي مسئول مالي فازهاي 22-24  شركت نفت و گاز پارس جنوبي


-    سندرس مديريت مالي نيروي هوايي سپاه پاسداران


-    حسابدار رسمي وزارت امور اقتصادي و دارايي


-    سابقه تدريس دروس حسابداري ميانه ، پيشرفته ، حسابرسي  ، حسابداري صنعتي ، مديريت مالي در دانشگاه آزاد اسلامي