چاپ        ارسال به دوست

در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برگزار شد؛

سلسله نشست هاي تخصصي با موضوع تعميرات اساسي، چالش ها ، تنگنا ها و رويكرد جديد

اولين نشست تخصصي با موضوع تعميرات اساسي ، چالش ها ، تنگناها و رويكرد جديد در شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با محوريت مديريت  هماهنگي و نظارت بر عمليات  برگزار شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، اولين نشست تخصصي با موضوع تعميرات اساسي ، چالش ها ، تنگناها و رويكرد جديد در شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با محوريت مديريت  هماهنگي و نظارت بر عمليات و با حضور معاون مدير عامل  ، مدير هماهنگي و نظارت بر عمليات و مديران و روساي نگهداشت و تعميرات اساسي شركتهاي پالايشي، برگزار شد.

در اين نشست علي زيار معاون مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، در خصوص اهميت جايگاه  نگهداشت و تعميرات در تداوم و استمرار توليد، سخنان مبسوطي ایراد و بر آموزش، مديريت دانش و همكاري شركت هاي پالايشي در اين زمينه تاكيد کرد.

وي در خصوص  اهميت برگزاري اين گونه همايش ها ونشست هاي تخصصي گفت : بركات اين جلسات قطعاً در سطح دانش فني و مهارت هاي صنعت پالايش، انتقال و توزيع كمك شاياني خواهد کرد.

وي با اشاره به سابقه خود  اضافه كرد : مايه خوشحالي است كه در جمع شما عزيزان و همكاران حضور دارم. بحث اين كارگروه ها در دهه 80 آغاز شد و توفيق داشتم مدتي دبيري اين جلسات را بر عهده داشتم كه متاسفانه مدتي برگزار نگرديد ولي اين توفيق مجدداً حاصل شد كه هم به لحاظ نشاط مجموعه و هم به لحاظ انتقال تجربيات و هم به لحاظ هم افزايي و هم فكري كمك بسياري مي كند. در گذشته اين همكاري ها و هم افزايي ها نمود بيشتري داشت به لحاظ اينكه در زمانهاي تعميرات اساسي،بيشتر از همكاران ديگر پالايشگاه ها كمك گرفته ميشد و ارتباط بين نيروهاي پالايشگاهي بيشتر بود كه متاسفانه عواملي باعث شد كه اين موضوع كم كم بي رنگ شود . يكي از اين عوامل مربوط به بحث اصل 44 و تفسير غلط اين اصل هم از سمت حاكميت و هم از سمت سهامداران بود كه خلط مبحثي بوجود آورد كه در واقع خصوصي سازي را رها سازي تفسير كردند و تعبير و تفسير بسيار غلطي بود كه از هردو سمت انجام شد.بدليل اينكه ماهيت اين شركتها عملياتي و توليدي هستند ،  همه جزو منافع ملي كشور بشمار مي آيند و نيايستي تغيير ديگري اتفاق مي افتاد. تغيير مالكيتهايي كه اتفاق افتاد خيلي از موضوعات چه در بحث هاي عملياتي و فني و چه در بحثهاي مالي باعث گسستگي حلقه ها شد ،يعني طبق قانون حتي پالايشگاهي كه تماماً با سرمايه بخش خصوصي ساخته شود باز دست ما در دست همديگر است وآن حلقه و زنجيره ي توليد باعث ارتباط تنگاتنگ با هم مي شود . ما بايستي اين مسائل را حل كنيم ، ارتباط و به هم پيوستگي جزء ضرورياتي  است كه حتماً بايستي داشته باشيم.

وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاراه به جايگاه حاكميتي شركت ملي پالايش و پخش گفت: رگلاتوري و تنظيم گري حاكميتي ،جزو وظايف شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در مجموعه هاي پالايشي ، انتقال و توزيع است يعني فرآورده هايي كه در تمام شركتهاي پالايشي توليد مي شود مخصوصاً 5 فرآورده اصلي، كه نفت خام آنها توسط دولت تامين مي شود، متعلق به دولت است . شركت ملي پالايش و پخش به نيابت از دولت ، مسئوليت سنگيني دارد يعني  توقف توليد يا هر موضوعي كه منجر به توقف توليد و يا موجب تاخير آن شود، اولين پاسخگو ،شركت ملي پالايش و پخش است.لذا بايستي نظارت صحيح از بعد وظايف حاكميتي خود در حوزه هاي برنامه ريزي ،كنترل بازار ، بحثهاي حوزه صادرات، ارتقاي كيفي و كمي ، همه و همه وظايفي است كه طبق قانون جزو وظايف شركت پالايش و پخش مي باشد.

 وي همچنين در خصوص افزايش ظرفيت و توسعه پالايشگاه ها و استمرار توليد  گفت : همانطور كه مستحضريد در قانون بودجه 1401 در بند ط تبصره 1 صراحتاً اشاره شده كه در بحث توسعه كمي ظرفيت پترو پالايشگاهي و يا پالايشگاهي، وزارت نفت و به تبع آن شركت پالايش و پخش مي بايستي برنامه ريزي لازم را به عمل آورد . در دولت قبل بايستي ظرفيت پالايشي به 2.700.000 بشكه مي رسيد كه متاسفانه هنوز در ظرفيت2.250.000 بشكه متوقف هستيم و امروز بحث ناترازي بين توليد و مصرف حاصل اين عدم انجام وظيفه در برنامه ششم توسعه  بوده است و لذا بايد اين عقب ماندگي بوجود آمده را با توانمندي و كار مضاعف و بيشتر اصلاح كنيم.

وضعيت اقتصادي  و اجتماعي جامعه جمع جبري همين توانمندي ها و ناكار آمدي هاست ، اگر ناكارآمدي ها بزرگتر از توانمندي ها شد، حاصلش مي شود بحرانهاي اقتصادي ، تورم، بي كاري و مسائل ديگر ، ولي اگر توانمنديها بيشتر از ناكارآمدي ها شد حاصلش توليد ثروت است و توليد ثروت رابطه مستقيم با معيشت و اقتصاد جامعه دارد، لذا بايستي در صنعت پالايش حتماً بحث كارآمدي و توانمندي ها را به انحاي مختلف افزايش دهيم كه اين جلسات و گردهمايي ها چيزي نيست جز توانمندسازي.

 زيار در بخش ديگري درباره مديريت دانش در شركتهاي پالايشي افزود : در بخش تعميرات ، روزانه با مسائل مختلف و بديعي مواجه هستيم و هيچگاه به سقف ابتكار و ابداع نخواهيم رسيد و اينها تجاربي هستند كه هر فرد ويا مجموعه اي به آن دست پيدا مي كند كه بايد به بقيه هم منتقل شود . انتقال تجربيات و دانش و انتقال يافته ها مي تواند به توانمند سازي بقيه مجموعه ها كمك كند و قطعاً هر كدام از دوستاني كه در اينجا حضور دارند گنجينه ايي از تجارب را همراه دارند، گنجينه ايي كه شايد نتوان در كلاسهاي درس ودانشگاه و لابه لاي كتاب ها هم اينها را يافت،گنجينه ايي كه اگر بخواهيد مطرح كنيد دنيايي مطلب است كه اين جلسات يك و دو روزه زمان مكفي براي بيان آنها نيست .آنقدر تجربه داريم كه هر فرد گاوصندوق و گنجينه اي از تجربيات را همراه خود دارد و بايد درب اين گاوصندوق باز شود و تجربيات و يافته هاي خود را به همديگر نشان دهيد، اينها را بايد به اشتراك گذاشت ، تجميع كرد  و به عمل رساند و اين بحث مديريت دانش است، ما خيلي خوب كار ميكنيم، خيلي خوب نظر مي دهيم ، خيلي خوب ابتكار داريم ، خيلي خوب مطالعه مي كنيم ، خيلي خوب اجرا مي كنيم ولي يك نقص بزرگ داريم كه مستند سازي نمي كنيم،يعني مديريت دانش نداريم واز اين موضوع غفلت نداشته باشيد. تجاربي را كه كسب مي كنيدحتماً بصورت نوشتاري و تصويري  و صحيح  و درست ثبت و ضبط كنيد و برا ي آيندگان حفظ كنيد  و به ساير پالايشگاه ها منتقل كنيد  و مرزها را ازبين ببريد.

وي در خصوص بحث آموزش در تعميرات گفت : آموزش در بخش تعميرات اهميت  زيادي دارد، هرچقدر آموزش ،چه به لحاظ نظري و چه به لحاظ عملي افزايش يابد ،در بهره وري و ارتقاي كيفيت كار موثرتر است و هزينه ها را كاهش داده ، كيفيت كار را بالا برده و سرعت عمل را افزايش مي دهد.بعنوان مثال در تعميرات اساسي يا تعميرات روزانه ، نيروهايي كه از سطح آموزش پايين تري برخوردارند را در كنار افراد ماهرتر مشاركت دهيد ، اين  موضوع به افزايش مهارت آنها كمك       مي كند.

زيار در خصوص اهميت جايگاه  نگهداشت و تعميرات در تداوم و استمرار توليدو نحوه ي تامين نيروي انساني مورد نياز تعميرات اساسي در گذشته پرداخت و گفت: در گذشته ، خيلي كم از بيرون مجموعه براي تعميرات اساسي نيرو جذب مي شد و شركتهاي پيمانكاري تعميراتي امروزه  يا وجود نداشت و يا خيلي كم بود  و يا خيلي با صنعت نفت و گاز آشنايي نداشتند و نيروها بصورت مامور از ديگر پالايشگاه ها تامين مي شدند . بعدها كه ساختار پيمانكاري در كشور قدرت گرفت  و توانمندي ها بيشتر شد، از پيمانكارهاي بيروني كه اغلب محلي بودند، استفاده شد و در تقويت بخش خصوصي در حوزه هاي تعميرات و نگهداشت به معناي واقعي موثر بود و الان در بيشتر پالايشگاه ها از اين بخش استفاده ميكنيم

وي همچنين در خصوص همكاري شركتهاي پالايشي در زمينه تعميرات گفت: در خصوص پالايشگاه هاي كه جوانتر هستند و جزو براداران كوچكتر مجموعه پالايشي محسوب مي شوند، برادران بزرگتر كه قدمت و تجربه بيشتري دارند مراقب آنها باشند و بيشتر توجه كنند به عنوان مثال پالايشگاه ستاره خليج فارس امسال اولين تجربه خود را در تعميرات اساسي خواهد داشت و انتظار داريم همكاران ديگر پالايشگاه ها چه به لحاظ لجستيك و چه به لحاظ نيروي انساني در كنار آنها باشند و آنها را ياري نمايند.  پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس با ظرفيت 440هزار بشكه به تنهايي 40درصد بنزين توليدي كشور را  تامين مي كند و از اهميت زيادي برخوردار است ، ما نيازمنديهاي آنهارا جمع بندي كرده و به شما منتقل مي كنيم ،انتظار داريم حداكثر امكانات و كمك را اعزام كنيد تا در كمترين زمان و با ايمني بالا و كيفيت خوب تعميرات اساسي آن انجام شود تا كشور نگراني از بايت توليد بنزين نداشته باشد.

وي در انتها از زحمات تمامي همكاران در صنعت پالايش ، انتقال و توزيع تقدير و تشكر نمود.

در ادامه اين جلسه مدير هماهنگي و نظارت بر عمليات و همچنين مديران و روساي نگهداشت و تعميرات شركتهاي پالايشي به بيان چالشها ، مشكلات و تنگناهاي تعميرات در حوزه امور پيمانكاري و قرادادها ، نيروي انساني كتخصص ، مشكلات تامين كالا و تنگنا هاي ساخت داخل  و همچنين تامين ماشين آلات سنگين و ساير ملزومات تعميرات اساسي و نگهداشت ، اشاره و به بيان ديدگاه هاي خود براي حل مشكلات بيان شده پرداختند.

 

 


١٤:٠١ - شنبه ٥ آذر ١٤٠١    /    شماره : ١٤٣١٢    /    تعداد نمایش : ٤١٠