محيط زيست ، جلوه است از پهن دشت بزرگ جهان آفرينش که خداوند سبحان آن را با قدرت شگرف و لايزال خود ساخته و پرداخته است. با توجه به رويارويي بشر امروزي با چالش هاي متعدد زيست محيطي از جمله آلودگي منابع آب ، خاک ، هوا ، پديده گرم شدن زمين ، تخريب لايه اوزون و ... همچنين مطابق با آموزه هاي ديني و همچنين اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، حفاظت از محيط زيست يک وظيفه عمومي تلقي مي شود; به اين معني که کليه افراد حقيقي و حقوقي موظف به حفظ محيط زيست هستند.

مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست (HSE) شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در جهت ارتقاي فرهنگ محيط زيست اقدام به انتشار مجموعه کتابچه هاي زيست محيطي با هدف آموزش مطالب علمي کاربردي و در عين حال ساده و روان در مقوله محيط زيست نموده است.

اين مجموعه بي شک خالي از اشکالات فني، نگارشي نيست. لذا مديريت HSE از خوانندگان گرامي خواهشمند است نقطه نظرات و پيشنهادهاي سازنده خود را در راستاي غناي مطالب و ترويج فرهنگ عمومي زيست محيطي به اين مديريت منعکس نمايند.

روابط عمومي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در راستاي اطلاع رساني هر چه بهتر و همچنين اقدام عملي حفاظت از محيط زيست نسخه الکترونيکي مجموعه فوق را به شرح زير ارايه مي نمايد :

  مجموعه علایم ایمنی،بهداشتی و زیست محیطی

     

ايمني

بهداشت

محیط زیست