موضوع

مناقصه گزار

تاریخ بارگذاری

فایل مرتبط

مناقصه ی عمومی یک مرحله ای خدمات آبدارخانه ها، تنظیفات، فضای سبز و باغبانی و ... شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران 1399/10/2 دريافت فايل
مناقصه ی عمومی یک مرحله ای خرید خدمات حمل و نقل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران 1399/9/4 دريافت فايل
مناقصه ی عمومی یک مرحله ای خدمات جنبی دفتری، رانندگی و فناوری اطلاعات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران 1399/9/4 دريافت فايل
مناقصه ی عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگه داری سیستم های تاسیسات حرارتی، برودتی و تعمیرات عمومی و خدمات ایمنی و آتش نشانی  شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران 1399/9/4 دريافت فايل
مناقصه ی عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگه داری سیستم های تاسیسات حرارتی، برودتی و تعمیرات عمومی و خدمات ایمنی و آتش نشانی شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1397/4/19 دريافت فايل
مناقصه ی عمومی یک مرحله ای خدمات جنبی دفتری، رانندگی و فناوری اطلاعات شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1397/4/19 دريافت فايل
مناقصه ی عمومی یک مرحله ای آبدارخانه ها، تنظیفات، فضای سبز و باغبانی و ... شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1397/4/19 دريافت فايل
مناقصه ی عمومی یک مرحله ای خرید خدمات حمل و نقل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1397/4/19 دريافت فايل

مناقصه تغییر و نگهداری سیستم های تاسیسات

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران 1395/12/18 دریافت فایل

مناقصه خرید خدمات  حمل و نقل

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران 1395/12/18 دریافت فایل
مناقصه خدمات جنبی و دفتری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران 1395/12/18 دریافت فایل
مناقصه آبدارخانه ها، تنظیفات، فضای سبز، باغبانی و غیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران 1395/12/18 دریافت فایل
فراخوان ارزيابي صلاحيت مناقصه گران دستگاه مركزي وزارت نفت
وزارت نفت 1395/01/16 دريافت فايل(105كيلو بايت)
خدمات جنبي، دفتري ساختمان هاي پالايش و پخش شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1394/11/27 دريافت فايل(40كيلو بايت)
مناقصه عمومي آبدارخانه ها، تنظيفات، فضاي سبز، باغباني و ... شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1394/11/27 دريافت فايل(40كيلو بايت)
تعمير و نگهداري سيستم هاي تاسيسات حرارتي، برودتي و تعميرات عمومي و خدمات ايمني و آتش نشاني شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1394/11/27 دريافت فايل(40كيلو بايت)
خريد خدمات حمل و نقل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1394/11/27 دريافت فايل(40كيلو بايت)
تهیه و تامین خودروهای سواری سبک شرکت پالایش نفت شیراز 1393/01/18 دريافت فايل(621كيلو بايت)
تمدید مجدد مهلت آگهی فراخوان ارزیابی صلاحیت مناقصه گران فهرست بلند دستگاه مرکزی وزارت نفت وزارت نفت 1393/01/5 دريافت فايل(347كيلو بايت)
 مناقصه خرید خدمات حمل و نقل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1392/11/21 دريافت فايل(240كيلو بايت)
 مناقصه خدمات اداری دفتری, حمل و نقل شرکتی, دبیرخانه و نامه رسانی و فناوری اطلاعات ساختمان های ستادی شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1392/11/21 دريافت فايل(241كيلو بايت)
مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات  حرارتی, برودتی و تعمیرات عمومی و خدمات شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1392/11/21 دريافت فايل(243كيلو بايت)
فراخوان  مناقصه عمومی آبدارخانه ها, تنظیفات, فضای سبز و باغبانی ساختمانهای ستادی شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1392/11/21 دريافت فايل(237كيلو بايت)
فراخوان تجدید مناقصه خدمات مشاور مالی و مالیاتی شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1392/08/25 دريافت فايل(583كيلو بايت)
انتخاب مشاور در امور مالی و مالیاتی(نوبت دوم) شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1392/06/12 دريافت فايل(92كيلو بايت)
انتخاب مشاور در امور مالی و مالیاتی(نوبت اول) شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1392/06/12 دريافت فايل(92كيلو بايت)
مناقصه آبدارخانه, تنظیفات, فضای سبز و باغبانی و ... شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1391/12/02 دريافت فايل(42.2كيلو بايت)
خرید خدمات حمل و نقل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1391/12/02 دريافت فايل(41.6كيلو بايت)
خدمات اداری, دفتری و رانندگی, دبیرخانه و نامه رسانی شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1391/12/02 دريافت فايل(43كيلو بايت)
تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیساتی, حرارتی, برودتی و.... شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1391/12/02 دريافت فايل(44.6كيلو بايت)
واگذاری یک دستگاه خودروی سواری تحت اختیار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1391/10/17 دريافت فايل(474كيلو بايت)
نوبت دوم مناقصه ارائه خدمات مشاوره مالی و مالیاتی شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1391/7/17 دريافت فايل(555كيلو بايت)
ارائه خدمات مشاوره مالی و مالیاتی شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1391/4/7 دريافت فايل(840كيلو بايت)
واگذاری چهار دستگاه خودرو سواری شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1391/2/12 دريافت فايل(800كيلو بايت)
مناقصه خدمات ايمني و آتش‌نشاني شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1390/12/17 دريافت فايل(264كيلو بايت)
مناقصه خريد خدمات حمل و نقل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1390/11/26 دريافت فايل(250كيلو بايت)
فراخوان جهت شناسايي شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات آموزشي تخصصي HSE شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1390/11/1 دريافت فايل(288كيلو بايت)
مناقصه عمومي آبدارخانه‌ها، تنظيفات، فضاي سبز، باغباني و ... ساختمان‌هاي شركت شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1390/10/11 دريافت فايل(280كيلو بايت)
چاپ و تكثير، دبيرخانه و نامه‌رساني شركت شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1390/10/11 دريافت فايل(288كيلو بايت)
مناقصه تعمير و نگهداري سيستمهاي تاسيسات حرارتي برودتي و تعميرات عمومي ساختمانها شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1390/9/23 دريافت فايل(260كيلو بايت)
خريد خدمات حمل و نقل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1390/6/15 دريافت فايل(90كيلو بايت)
خدمات اداري (منشي‌گري، ماشين‌نويسي، تايپ و كامپيوتر) شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 1390/4/14 دريافت فايل(210كيلو بايت)