مديريت بازرگاني شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مسئوليت مطالعه و شناسايي نيازهاي راهبردي شركت هاي تابعه با هدف توانمندسازي فناوري و توليد داخل تجهيزات و مواد مصرفي استراتژيك شركت هاي زير مجموعه را به عهده دارد. بر همين اساس با جمع آوري و مطالعه اطلاعات مربوط به نيازهاي راهبردي و شناسايي توانمندي هاي آشكار و نهفته مخترعان و نو آوران و توليدكنندگان داخلي در راستای ایجاد فهرست بلند دستگاه مرکزی وزارت نفت، و ايجاد تعامل موثر بين سازنده و توليد كننده با مصرف كننده نهايي، و ترويج فرهنگ خودباوري؛ با برگزاري نشست هاي علمي- صنعتي سه جانبه بين سازنده و مصرف كننده نهايي و توسعه دهنده دانش و انجام بازديد از مجموعه هاي توليدي، نسبت به ارزيابي فني و اقتصادي سازنده داخلي بر اساس شیوه نامه ارزیابی سازندگان و تأمین کنندگان وزارت نفت و با مشاركت مصرف كننده نهايي اقدام نموده و با هم افزايي توانمندي هاي بالفعل و ايجاد بسترشكوفايي توانايي هاي بالقوه؛ در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي گام بر مي دارد.

اين مديريت با عنايت به سياست هاي پشتيباني ساخت داخل و برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز در افق 1404 و در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، با تدوين نقشه راه توانمندسازي فناوري و توليد داخل تجهيزات و مواد مصرفي صنايع پالايش، انتفال و توزيع با نگاه صادرات محور، و با اجراي راهكارهاي هدايت و حمايت از مخترعان، مبتكران، توليدكنندگان داخلي و شركت هاي دانش بنيان، به دستاوردهاي قابل ملاحظه اي نائل آمده كه بالغ بر ميلياردها ريال صرفه جوئي در پي داشته است.

گرچه دستاوردهاي ياد شده و صرفه جوئي ارزي ناشي از ساخت و توليد كاتاليست ها، ساخت توربين ها، پمپ ها، شيرآلات، ميترها، و ...و همچنين قطعات يدكي آنها ارزشمند و قابل تقدير است ولي در برابر اقداماتي كه بايد انجام پذيرد قابل ملاحظه نيست، لذا جهت دستيابي به اهداف سند چشم انداز 1404 و برنامه پنجم توسعه و نظر به سياست هاي توانمندسازي فناوري و توليد داخل و همچنين لزوم پيگيري توانمندسازي فناوري و توليد داخل تجهيزات و مواد مصرفي مورد نياز صنايع پالايش، انتقال و توزيع، و با هدايت و حمايت از فرآيند چرخه فناوري و توليد، مشتمل بر ايده پردازي، توليد دانش، توليد نمونه، توليد صنعتي و مصرف در واحدهاي عملياتي، همه صنعتگران، مخترعان، مبتكران، توليدكنندگان و سازندگان داخلي را به همكاري دعوت مي نمايد.

مديريت بازرگاني در ساختار سازمانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، زیر مجموعه مستقیم مدیر عامل است، و شامل واحدهاي زير مي باشد:

1. معاونت پشتیبانی و ساخت

2. معاونت تدارکات و امور کالا

3. خدمات بازرگانی

هر یک از قسمتها، وظایف و مسئولیت های خاصی را به عهده داشته و نقش خود را در رسیدن مدیریت بازرگانی به اهداف مشخص شده ایفا می نمایند.

 

معاونت پشتیبانی و ساخت

این معاونت وظیفه مهندسی ساخت و پشتیبانی کالا را بعهده دارد و شامل قسمتهای زیر است:

·  تحقیقات صنعتی و انتقال فناوری

·  نظارت بر مهندسی و ساخت شیمیایی

·  نظارت بر مهندسی و ساخت برق و ابزار دقیق

·  نظارت بر مهندسی و ساخت مکانیک

این بخش ها با جمع آوری اطلاعات تولید کنندگان داخلی از طریق برگزاری جلسات کارشناسی و بازدیدهای میدانی از کارخانجات و كارگاهها و تولیدات سازندگان داخلی نسبت به ارزیابی فنی و اقتصادی آنها بر اساس شیوه نامه ارزیابی سازندگان و تأمین کنندگان وزارت نفت اقدام نموده و تولیدکنندگان حائز شرایط را به کمیته فنی بازرگانی دستگاه مرکزی در شرکت ملی پالایش و پخش جهت قرار گرفتن در فهرست بلند دستگاه مرکزی وزارت نفت معرفی می نمایند.

بخش دیگری از وظایف این مجموعه بررسی و شناسایی نیازهای فنی و عملیاتی شامل قطعات یدکی، مواد و خدمات فنی مهندسی واحدهای تابعه از طریق برگزاری نمایشگاههای بین‌المللی و تخصصی، جلسات کارشناسی و بازدیدها بوده، و همچنین ایجاد ارتباط موثر و کاری بین سازندگان داخلی و واحدهای عملیاتی تابعه از جمله فعالیتهای این مجموعه می باشد.

با تشدید تحریم ها این مجموعه فعالتر شده و با گام های استوارتر در جهت خودکفایی صنعت عظیم نفت گام بر می دارد.

 

معاونت تداركات و امور كالا

اين معاونت، به منظور حمايت از توليدات داخلي و تهيه و تامين كالاهاي مورد نياز صنايع پالايشي از طريق توليدكنندگان و صنعتگران داخلي، سعي نموده است براي آشنانمودن سازندگان داخلي با نيازمنديهاي صنعت نفت، گامهاي زير را در جهت بهبود روند تامين و توليد كالاهاي مورد نياز اين صنعت برداشته و، به معرفي برترينهاي توليد داخل و ترغيب بهره گيري از توانمنديها و قايليتهاي آنها بپردازد:

·  برنامه ريزي و مطالعات اقتصادي با هدف تعيين وضع موجود و تبيين استراتژيهاي آتي با توجه به امكانات موجود.

·  بررسي بازارهاي داخلي و بين المللي با هدف تعيين برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت.

·  بازديد از توانمنديهاي شركتهاي متقاضي حضور در ليست بلند وزارت نفت و ارزيابي آنها بر اساس دستورالعملهاي ارزيابي سازندگان و تأمین کنندگان وزارت نفت.

·   همکاری در ويرايش دستورالعملهاي ارزيابي و تدوين رتبه بندي سازندگان داخلي.

·  سياستگذاري كلان در زمينه خريدهاي انبوه و روشهاي تامين كالا.

·  مديريت قراردادها و تنظيم اسناد و مدارك مالي مربوطه.

 

خدمات بازرگاني

 در تداوم اقدامات گذشته اهم وظایف این واحد بشرح ذیل می باشد:

·  نظارت بر قرارداد "خرید خدمات یکپارچه‌سازی و تلفیق طبقه‌بندی کالا و انطباق آن با سیستم ایران‌کد" در جهت تحقق:

- شناسایی اقلام مشابه با M.E.S.C های مختلف در مراکز طبقه‌بندی 5 گانه و تخصیص نفت‌کد یکسان به آنها

- ایجاد زبانی مشترک بین کالاهای پالایشگاه آبادان و اقلام سایر شرکتهای فرعی پالایش و پخش

تخصیص نفت‌كد به دستگاههای منصوبه در واحدهای عملیاتی و به تبع آن شناسایی دستگاههای یکسان با سازنده‌های مختلف و تسهیل در امر تأمین کالا

·  مشاركت در تجزيه و تحليل، طراحي و پياده‌سازي "سامانه تامین الکترونیکی کالا" جهت نیل به اهداف:

- بهبود و توسعه فرآیند پشتیبانی ساخت داخل و استفاده از توانمندی های سازندگان داخلی

- یکپارچگی زنجیره تأمین کالا در وزارت نفت

- تهيه فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي وزارت نفت

- تأمین اقلام و تجهیزات در سريعترين زمان و با بهترین کیفیت و بیشترین امنیت

- خرید با قیمتهای رقابتی

- اطلاع‌رساني و ثبت كالاهاي توليد بار اول توسط سازندگان داخلي در بانك كالا

·  پشتیبانی و ارتقاء سیستم‌هاي نرم افزاری "مدیریت قراردادها"، "ترخيص فرآورده‌هاي نفتي"، "مديريت اسناد كميته فني بازرگاني"......

·  ارزیابی صلاحیت مناقصه گران و خدمات مشاوران و پیمانکاران و تنظیم لیست مقایسه قیمتها جهت ارائه به کمیته فنی بازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش.

·  ارائه آمارهای تحلیلی و گزارشات مدیریتی جهت اولویت بندی استراتژیک اقلام ساخت داخل.

·  بررسی گزارشات ساخت داخل شرکتهای فرعی و تعيين اقلامي كه بار اول ساخته شده و پاداش به آنها تعلق مي گيرد.