فرآيند تصويب پروژه­ هاي پژوهشي


در راستاي اعلام نيازهاي پژوهشي از سوي واحدهاي متقاضي (براي دريافت فرم درخواست پروژه پژوهشي (RFP) به قسمت فرم ها مراجعه شود.)، براساس اولويت­هاي پژوهشي ذكر شده در بند 7 نظام جامع راهبري پژوهش، فناوري و نوآوري صنعت نفت (نظام­نامه) ، و فراخوان پروپوزال از طريق سايت شركت ملي پالايش و پخش فرآورده­ هاي نفتي ايران، پيشنهادهاي پژوهشي در قالب پروپوزال (براي دريافت فرم پروپوزال به قسمت فرم ها مراجعه گردد)‌ از مراكز پژوهشي/ دانشگاهي، تعريف شده در بند 6-5-2 نظام جامع پژوهش (نظام­نامه) ، دريافت گرديده و طبق الگوريتم مشاهده شده در سايت درفرآيند تصويب خواهي قرار مي­ گيرد.

 


الگوريتم فرآيند تصويب پروژه‌هاي پژوهشي

 

توضیحات الگوريتم  فرآيند تصويب پروژه ­هاي پژوهشي:

 

1 -كارگروه فني مديريت

 پروپوزال پژوهشي ابتدا در كارگروه فني مديريت متشكل از كارشناسان مديريت پژوهش و فناوري بررسي مي ­شود. اين كارگروه مسئوليت ارزيابي پروپوزال­ هاي پژوهشي را با درنظر گرفتن موارد ذيل برعهده دارد:

- عدم تكراري بودن پروژه پژوهشي

- متقاضي محور بودن پروژه پژوهشي

- توانمندي مجري در اجراي پروژه پژوهشي

- ارزيابي ساختار شكست سازمان (OBS)

- ارزيابي ساختار شكست كار(WBS)

- ارزيابي ساختار شكست هزينه (CBS)

- بررسي سطوح آمادگي فناوري پروژه  (TRL) قبل و بعد از اجراي پروژه ( براي كسب اطلاعات بيشتر به قسمت سطوح آمادگي فناوري مراجعه گردد).

- ارجاع به كارگروه تخصصي/واحد مربوطه در صورت نياز (شامل كميته كاتاليست، كميته مشخصات فرآورده ­هاي نفتي، كمیته مديريت كربن، مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست ، مديريت بازرگاني، بازرسي فني و نظارت بر تحويل و تحول مواد نفتي)

 

2- فرم خلاصه مديريتي

اين فرم شامل اطلاعاتي درخصوص اهداف و RFP طرح / پروژه ، سوابق طرح / پروژه، متقاضي/ بهره بردار، اركان اجرايي شامل هاب تجميع دانش،  قطب علمي و پژوهشي، توسعه دهنده فناوري، توسعه دهنده محصول(به قسمت تعاريف نظام جامع پژوهش مراجعه گردد.) برنامه زمانبندي و تخمين اعتبار درخواستي، شكست مفهومي فعاليتها (WBS ) ، هزينه ها (CBS ) و سازمان اجرايي طرح(OBS ) و اثربخشي/ دستاورد نهايي طرح مي­ باشد. (جهت دريافت فرم خلاصه مديريتي به قسمت فرم ها مراجعه گردد.)

 

3- كميته فني- تخصصي شركت ملي پالايش و پخش

كميته فني- تخصصي شركت ملي پالايش و پخش متشكل از افراد متخصص در حوزه­هاي مختلف صنعت نفت مي ­باشد كه وظيفه بررسي فني و تخصصي پروپوزال­هاي پژوهشي را بر عهده دارند. اعضاء كميته عبارتند از:

- كارشناسان مديريت پژوهش و فناوري

- نماينده مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد

- نماينده مديريت برنامه ريزي تلفيقي

- نماينده مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (حسب مورد بر اساس تخصص و موضوعات مطروحه در كميته)

- نماينده مديريت بازرگاني (حسب مورد بر اساس تخصص و موضوعات مطروحه در كميته)

- نماينده امور بازرسي فني و هماهنگي مبادلات فرآورده هاي نفتي(حسب مورد بر اساس تخصص و موضوعات مطروحه در كميته)

- رئيس پژوهش و توسعه شركت پالايش نفت امام خميني(ره) شازند(حسب مورد بر اساس تخصص و موضوعات مطروحه در كميته)

- رئيس پژوهش و توسعه شركت پالايش نفت آبادان (حسب مورد بر اساس تخصص و موضوعات مطروحه در كميته)

- رئيس پژوهش و توسعه شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران (حسب مورد بر اساس تخصص و موضوعات مطروحه در كميته)

- رئيس پژوهش و توسعه شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران (حسب مورد بر اساس تخصص و موضوعات مطروحه در كميته)

- رئيس پژوهش و توسعه شركت پخش، فرآورده­ هاي نفتي ايران (حسب مورد بر اساس تخصص و موضوعات مطروحه در كميته)

 

4- سامانه جامع اطلاعات مديريت پروژه ( CPMIS ) توسط مجري

كليه اطلاعات مربوط به فرآيند تصويب خواهي (از دريافت RFP تا تصويب پروپوزال) پروژه‌هاي پژوهشي در اين سامانه ثبت مي­ گردد (جهت كسب اطلاعات بيشتر به قسمت سامانه جامع اطلاعات مديريت پروژه (CPMIS) مراجعه شود.).

 

5- شوراي هماهنگي و برنامه ريزي شركت ملي پالايش و پخش

عاليترين نهاد بررسي پروژه هاي پژوهشي در سطح شركت مي باشد كه مطابق بند 6-3 نظام جامع پژوهش (نظام­نامه) تشكيل گرديده و براساس سياست‌ها، راهبردها و برنامه‌هاي كلان و مصوب شورای سیاست‌گذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری وزارت نفت و به عنوان بازوی هماهنگي و برنامه‌ريزي پژوهش و فناوري در هر كدام از شركت ها عمل می نماید. پروژه هاي مصوب كميته فني- تخصصي در صورت تصويب در اين شورا جهت شوراي سياستگذاري و نظارت راهبردي پژوهش و فناوري صنعت نفت ارسال مي گردند. اعضاء اين شورا عبارتند از:

- معاون وزير و مدير عامل شركت به عنوان رئيس شورا

معاون مدير عامل

- مدير پژوهش و فناوري به عنوان نائب رئيس شورا

- مدير هماهنگي و نظارت بر توليد

- مدير برنامه ريزي تلفيقي

- مدير عامل شركت ملي پخش

- مدير عامل شركت خطوط لوله و مخابرات

- مدير عامل شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت

مدير كل فناوري وزارت نفت به نمايندگي از معاون پژوهش و فناوري وزارت نفت

- نمايندگان پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت

- نمايندگان موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی و پژوهشكده سلامت حسب مورد

 

6- كميته پالايش و پخش در ذيل اداره كل امور فناوري

 با محوريت اداره كل امور فناوري وزارت نفت تشكيل وظيفه بررسي وتطبيق طرح­ها/پروژه­ها، تجميع نظرات ساير ادارات كل معاونت پژوهش و فناوري، مكاتبات با شركت­ها جهت انعكاس نظرات كميته، تشكيل جلسات حسب مورد و آماده­سازي صورتجلسات و ساير فعاليت هاي مرتبط تا مرحله قبل از ارسال طرح­ها/پروژه­ها به كارگروه پايين دستي را برعهده دارد. در بررسي­هاي صورت گرفته در اين كميته مباحث مرتبط با سطوح آمادگي فناوري، ساخت و تجاري­سازي فناوري، اركان اجرايي طرح­ها و پروژه­، رعايت و بكارگيري دقيق فرم هاي درخواست پروژه (RFP)، نقشه راه (Roadmap)، ساختار شكست سازمان (OBS)، ساختار شكست كار(WBS)، ساختار شكست هزينه (CBS)، مالكيت معنوي، مديريت دانش، مباحث انعقاد تفاهم­نامه در مواردي كه توليد، توسعه و بومي سازي محصولات طرح­ها و پروژه­ها مستلزم انعقاد تفاهم­نامه باشد، توسعه و بهبود كيفيت محصولات به منظور رقابتي نگه داشتن آن در تمامي طرح­ها/پروژه­ها و ساير شاخص­هاي ملاك تصويب مورد نظر قرار مي­ گيرد.

 

7- كارگروه پايين دستي شوراي سياستگذاري و نظارت راهبردي پژوهش و فناوري صنعت نفت

 پس از اصلاح و تكميل مستندات طرح­ها/پروژه­ها ، جلسات كارگروه پايين دستي شوراي سياستگذاري و نظارت راهبردي پژوهش و فناوري صنعت نفت جهت بررسي پروژه­ها برگزار و مورد تصويب­خواهي واقع مي­گردد. اعضاء اصلي اين كارگروه عبارتند از:

- معاون پژوهش و فناوري وزارت نفت (رييس كارگروه)

مديران كل معاونت پژوهش و فناوري وزارت نفت

- مدير پژوهش و فناوري شركت اصلي مربوطه

- رئيس پژوهش و توسعه شركت فرعي مربوطه

- مديرمالي شركت اصلي مربوطه (جهت تخصيص منابع از محل بودجه­ هاي سالانه و منابع داخلي شركت)/مدير برنامه­ ريزي تلفيقي شركت اصلي مربوطه (جهت تخصيص منابع از محل بند "د" ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه كشور)

 

8-تكميل فرم­ هاي سامانه سمات (در دست اقدام)