اطلاعات ارتباطی :

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
نام مدیر عامل : مهندس عليرضا صادق‌آبادي
نام رییس روابط عمومی : زيبا اسماعيلي
تلفن شرکت : 9-88928220
تلفن روابط عمومی : 88928255، 74-61639273
فاکس روابط عمومی : 88498950
آدرس : تهران-خیابان استاد نجات الهی- خيابان ورشو- جنب پارك- پلاك 4  کد پستی : 1598666611 و  صندوق پستی : 15815/3499
نشانی اینترنتی : www.niordc.ir

پست الکترونیکی : info@niordc.ir


شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
تلفن شرکت : 84129
تلفن روابط عمومی : 88832220
فاکس روابط عمومی : 88381222
آدرس: تهران -خیابان ایرانشهر- نبش خيابان شاداب- پلاك 1
نشانی اینترنتی : www.niopdc.ir

پست الکترونیکی : info@niopdc.ir


شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
تلفن شرکت : 61630389
تلفن روابط عمومی : 61630060
فاکس شرکت: 61630399
فاکس روابط عمومی : 61630064
آدرس : تهران - خیابان سپهبد قرنی - نرسیده به چهار راه سپند - پلاک 194      کد پستی: 159899595913
نشانی اینترنتی : www.ioptc.com


شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
تلفن شرکت: 81781
تلفن روابط عمومی: 88802650
فاکس روابط عمومی: 88909276
آدرس: تهران-خیابان استاد نجات الهی- پلاک 247
نشانی اینترنتی : www.nioec.org

پست الکترونیکی : info@nioec.org


شركت توسعه صنايع پالايش نفت

تلفن : 5 - 66413014

نمابر :66413171

آدرس : خیابان طالقانی- نبش کوچه کاشفی- پلاک 414

پست الکترونیکی : kamaie@niordc.ir


شرکت پالایش نفت آبادان
تلفن شرکت : 53228080-061
تلفن روابط عمومی : 61622067
فاکس شرکت : 53227191-061
فاکس روابط عمومی : 2225174-061
آدرس : پالایشگاه آبادان - بريم - صندوق پستی 555
نشانی اینترنتی : www.abadan-ref.ir


شرکت پالایش نفت اصفهان
تلفن شرکت : 61622326
تلفن روابط عمومی : 33963860-031
فاکس شرکت : 36686962-031
فاکس روابط عمومی : 33964833-031
آدرس : کیلومتر 25 جاده اصفهان - تهران، کدپستی 8335113115 صندوق پستی 415-81465
نشانی اینترنتی : www.eorc.ir


شرکت پالایش نفت امام خميني(ره) شازند
تلفن شرکت : 3-61622772-021 /-33674541 -086
تلفن روابط عمومی : 77 و  33491071-086
فاکس شرکت : 33688244-086
فاکس روابط عمومی : 33673442-086
آدرس : کیلومتر 20 جاده اراک - بروجرد، صندوق پستی 1448 و کدپستی 41111-38671
نشانی اینترنتی : www.ikorc.ir


شرکت پالایش نفت بندر عباس
تلفن شرکت : 61624061- 33564180- 076
تلفن روابط عمومی : 5554287-076
فاکس شرکت : 33564180-076
فاکس روابط عمومی : 33564180-076
آدرس : جاده اسکله شهید رجایی، صندوق پستی: 3184/79145 و کدپستی: 7931181183
نشانی اینترنتی : www.baorco.ir


شرکت پالایش نفت تهران
تلفن شرکت : 50-55901021
تلفن روابط عمومی : 55901741
فاکس شرکت : 55900712
فاکس روابط عمومی : 55901741
آدرس : تهران- شهر ری -جاده قدیم قم   کد پستی 1879913111 و صندوق پستی: 18735/4173
نشانی اینترنتی : www.torc.ir


شرکت پالایش نفت شیراز
تلفن شرکت : 9-8217561-0711
تلفن روابط عمومی : 8212272-0711
فاکس: 8218282-0711
آدرس : کیلومتر 25 جاده شیراز - اصفهان،صندوق پستی: 713651445 و کدپستی: 7349163115
نشانی اینترنتی : www.sorc.irشرکت پالایش نفت کرمانشاه
تلفن شرکت : 31497100-083
تلفن روابط عمومی : 38363997-083
فاکس شرکت : 38362336-083
فاکس روابط عمومی : 38363685-083
آدرس : خیابان شهید بهشتی - روبروی پارک شاهد، کدپستی:6714799519
نشانی اینترنتی : www.korc.ir


شرکت پالایش نفت لاوان

تلفن شرکت : 61622677 - 33130116-021- 38174117-071
تلفن روابط عمومی : 8173471-071
فاکس شرکت : 38316252-071
آدرس : جزیره لاوان - صندوق پستی: 71365/568
نشانی اینترنتی : www.lorc.ir


شرکت پالایش نفت تبریز

تلفن شرکت : 85-34205570-041
تلفن روابط عمومی : 21148305-041
فاکس شرکت : 35248791-041
فاکس روابط عمومی : 34211900-041
آدرس : کیلومتر 5 جاده تبریز - آذرشهر، صندوق پستی: 4156، کدپستی: 31111-51971
نشانی اینترنتی : www.tbzrefinery.co.ir


شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس

تلفن شرکت : 22927179

فاکس شرکت : 22937163
آدرس : تهران- خیابان ظفر- نرسیده به نفت شمالی-پلاک 143  کدپستی: 1919838411
نشانی اینترنتی : www.pgsoc.ir

پست الکترونیکی: info@pgsoc.ir


شرکت پالایش نفت بهمن گنو

تلفن شرکت : 20-88100019
فاکس شرکت : 88100021


شرکت پالایش نفت خوزستان
تلفن شرکت : 2226236-0631
فاکس شرکت : ---------------


شرکت پالایش نفت کاسپین
تلفن شرکت :4- 88930560
فاکس شرکت : 88930569


شرکت پالایش نفت پارس پتروفیلد

تلفن شرکت :6263268-0711
فاکس شرکت : 66260640-0711


شرکت پالایش نفت آناهیتا
تلفن شرکت : 22267028
فاکس شرکت : 22264967


شرکت پالایش نفت شهریار
تلفن  : 88965864
فاکس : 88955334