مدیریت هماهنگي و نظارت بر توليد:

 

حوزه فعاليت

وظيفه اصلي مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد، فرآورش و توليد انواع فرآورده‌هاي نفتي، اعم از فرآورده‌هاي اصلي شامل گاز مايع، بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره و فرآورده‌هاي ويژه شامل انواع روغنهاي موتور و صنعتي، گوگرد، حلالها، قير و .‌.‌.‌ است.

اين مديريت سازماندهي، هماهنگي و نظارت بر فعاليتهاي 9 شركت پالايشي تابعه را با تكيه بر تجربه‌هاي 80 ساله سه نسل از پالايشگران ايراني و تجربه‌هاي گرانسنگ بدست آمده از 8 سال جنگ تحميلي و سالهاي محاصره اقتصادي بر عهده دارد. امروزه، كارشناسان و پالايشگران مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد، قادرند افزون بر اداره كامل پالايشگاههاي كشور، دانش فني و تجارب مفيد عملي خود را در زمينه‌هاي عملياتي، تعميراتي، مهندسي، تنگنازدايي، احداث، راه‌اندازي و بهره ‌برداري از تأسيسات نفتي در فراسوي مرزهاي ايران نيز به كار گيرند.

 

توانمنديها

  • دانش، تجربه و فن‌آوري بهره‌برداري از كليه فرآيندهاي پالايشي
  • دانش، تجربه و فن‌آوري تعميرات اساسي كليه فرآيندهاي پالايشي
  • دانش، تجربه و فن‌آوري تنگنازدايي و نوسازي تمامي فرآيندهاي پالايشي
  • طراحي، ساخت و راه‌اندازي برخي واحدهاي پالايشي
  • مديريت و راهبري همزمان چندين مجموعه پالايشي
  • انجام عمليات فراگرد شامل پيش راه‌اندازي، راه‌اندازي و راهبري دستگاهها
  • ساخت دستگاهها، قطعات و لوازم يدكي مورد نياز پالايشگاهها
  • آموزش و تجهيز نيروي انساني

 

راهبرد كلي مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد، تكميل و بهبود فن‌آوري پالايشگاههاي موجود، ارتقاي كيفي محصولات توليدي در سطح استانداردهاي بين‌المللي، استقرار استانداردهاي زيست محيطي، تبديل شركتهاي پالايشي نه گانه تحت نظارت به بنگاههاي اقتصادي و خودگرداني آنها بر اساس اصول تمركز زدايي و افزايش بهره‌وري و نهايتآ زمينه سازي اجراي اصل 44 است.

 

مباني

§     سند چشم انداز صنايع نفت، گاز، پالايش و پخش و پتروشيمي در افق 1404 مبني بر افزايش ظرفيت پالايشي كشور تا حد اقل 5/2 ميليون بشكه در روز و بهينه سازي پالايشگاههاي موجود و لزوم نظارت و هماهنگي در حسن اجراي برنامه

§     ضرورت استفاده از فناوريهاي نوين پالايشگاهي با هدف توليد محصولات سبكتر و كاهش توليد نفت كوره و استاندارد نمودن فراورده هاي توليدي در سطح بين المللي

 

اين مديريت براي انجام فعاليت‌ها و رسيدن به اهداف تعيين شده در حوزه فعاليت خود از امكانات زير بهره مي‌گيرد:

§     بيش از 80 سال تجربه اداره واحدهاي پيچيده و گسترده با استفاده از خدمات زبده‌ترين و باتجربه‌ترين نيروهاي تخصصي 9 شركت پالايشي با مجموع ظرفيت اسمي روزانه يك ميليون و 320 هزار بشكه نفت خام به علاوه 12 هزار بشكه ميعانات گازي و توليد بيش از يك ميليون و 750 هزار بشكه نفت خام و ميعانات گازي با متنوع‌ترين گونه‌هاي فرآيندي

§         ميليونها ساعت تجربه در امور بازسازي، نوسازي، تعميرات اساسي و اجراي پروژه‌هاي مختلف

 

ماموريت و وظايف كلي

§         استمرار توليد فراورده هاي نفتي بر مبناي حداكثر استفاده از منابع و حصول اطمينان از اجراي برنامه هاي توليد

§     نظارت بر انجام مطالعات و بررسي هاي فني و تخصصي توليد، نگهداري و تعميرات، بازرسي فني و مهندسي فرايند شركتهاي پالايشي

§     نظارت بر كليه مراحل اجرا و راه اندازي طرحهاي پالايشي بر اساس دستورالعمل هاي مصوب به منظور حصول اطمينان از آزمون عملكرد واحدهاي فرايند و فراهم سازي شرايط مطلوب در زمان بهره برداري

 

 

 

هم اينك پالايشگاههاي كشور با استقرار سيستمهاي نوين مديريتي و استانداردهاي بين‌المللي، گامهاي مهمي در جهت بهينه‌سازي فرآيند توليد، كاهش ضايعات و ارتقاء كيفيت محصولات خود به قرار زير برداشته‌اند:

 

 

طرح هاي توسعه و بهينه سازي پالايشگاههاي كشور

 

دوره اجرا

افزايش ظرفيت

(هزار بشكه در روز)

توليد فراورده ها در نتيجه اجراي طرح

(ميليون ليتر در روز)

شروع

خاتمه

نفت خام

ميعانات گازي

نفت كوره

نفت سفيد

بنزين

نفت گاز

گاز مايع

افزايش ظرفيت و بهينه سازي پالايشگاه لاوان

85

89

0

20

1/0

6/0

9/1

3/0

2/0

بهينه سازي پالايشگاه اصفهان

85

91

0

0

5/10-

8/0

4/6

4/1

1/2

تثبيت ظرفيت پالايشگاه آبادان

86

91

0

0

1/7

9/3

2/6

5/15

5/1

بهينه سازي پالايشگاه تهران

86

90

0

0

0

0

0

0

0

افزايش ظرفيت و بهينه سازي پالايشگاه اراك

85

90

80

0

5-

7/1

5/11

1

7/1

كل طرح هاي در حال احداث

 

 

80

20

3/8-

7

26

2/18

5/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح هاي بنزين سازي پالايشگاههاي كشور

 

 

 

 

دوره اجرا

توليد فراورده ها در نتيجه اجراي طرح

(ميليون ليتر در روز)

شروع

خاتمه

نفت كوره

نفت سفيد

بنزين

نفت گاز

گاز مايع

پالايشگاه آبادان

85

89

2/3-

0

6/4

4/0

1/0-

پالايشگاه تهران

85

89

0

5/1-

8/1

0

0

پالايشگاه تبريز

85

89

0

6/0-

9/0

0

0

پالايشگاه اصفهان

85

89

0

7/1-

3

6/0-

4/0

پالايشگاه بندرعباس

85

90

0

0

5/2

0

0

كل طرح هاي در حال انجام

 

 

2/3-

8/3-

8/12

2/0-

3/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح هاي احداث پالايشگاههاي جديد

 

 

 

دوره اجرا

افزايش ظرفيت

(هزار بشكه در روز)

توليد فراورده ها در نتيجه اجراي طرح

(ميليون ليتر در روز)

شروع

خاتمه

نفت خام

ميعانات گازي

نفت كوره

نفت سفيد

بنزين

نفت گاز

گاز مايع

پالايشگاه ميعانات گازي خليج فارس

86

90

0

360

0

3/3

6/35

8/13

03/3

پالايشگاه پارس (شيراز)

86

91

0

120

12/0

1

4/11

5/4

1/1

پالايشگاه كاسپين (مازندران)

87

92

300

0

8/5

7/4

6/20

2/11

5/4

پالايشگاه آناهيتا (كرمانشاه)

86

91

150

0

2

3/5

9/6

6/8

61/0

پالايشگاه شهريار (تبريز)

86

91

150

0

9/5

0

1/8

3/9

1/1

پالايشگاه هرمز

86

91

300

0

0

1/3

7/15

4/23

4/4

پالايشگاه خوزستان

86

92

180

0

5/0

8/7

4/9

9/11

9/1

كل طرح هاي در حال احداث

 

 

1080

480

32/14

2/25

7/107

7/82

61/15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميزان خوراك و توليد فراورده هاي نفتي پالايشگاههاي كشور در افق 1393

 

 

 

 

واحد

1389

1390

1391

1392

1393

خوراك پالايشگاهها

نفت خام

هزار بشكه در روز

1655

3/1734

3/2125

8/2745

9/2764

ميعانات گازي

هزار بشكه در روز

5/52

5/412

5/532

1/532

5/532

مجموع

هزار بشكه در روز

5/1705

8/2146

8/2657

9/3277

4/3297

توليد

بنزين

ميليون ليتر در روز

6/55

3/106

5/146

3/182

8/138

نفت گاز

ميليون ليتر در روز

7/78

2/92

7/131

5/163

164

نفت سفيد

ميليون ليتر در روز

3/16

9/23

6/18

2/36

4/36

نفت كوره

ميليون ليتر در روز

8/68

7/61

4/64

1/54

2/55

گاز مايع

ميليون ليتر در روز

3/8

8/11

7/20

5/27

7/27