* دانشجویان گرامی، جهت عقد قرارداد حمایت از پایان نامه های دانشجویی، فایل متنی (word) فرم  های زیر را به تناسب رشته خود دریافت (دانلود) و تکمیل نمایید:


نقشه راه پایان نامه های دانشجویی مدیریت پژوهش و فناوری    
  نحوه مراجعه متقاضیان    
پیشنهاد پروژه جهت حمایت از پایان نامه ها (پروپوزال)
فایل متنی(word) فایل pdf
قرارداد حمایت از پایان نامه های دانشجویی(حوزه فنی، مهندسی و علوم پایه) فایل متنی(word) فایل pdf
قرارداد حمایت از پایان نامه های دانشجویی (حوزه منابع انسانی)
فایل متنی(word) فایل pdf
تائیدیه تصویب پایان نامه ها   
فایل متنی(word) فایل pdf
  نحوه تکمیل قرارداد