عليرضا صادق آبادي

سال و محل تولد

 


سوابق تحصیلی


سمت فعلی

معاون وزیر و مديرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

 


سایر سوابق

-

 

پست الکترونیک

 

 

 

ناصر بابايي

سال و محل تولد

   


سوابق تحصیلی

 

سمت فعلی

عضو هيئت مديره  و معاون مديرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

 


سایر سوابق

- مديرعامل شركت پالايش نفت تهران 96-91

- مدير عمليات شركت پالايش نفت تهران 91 - 87

- مدير مهندسي طرح ها شركت پالايش نفت تهران 87-85

- مدير پروژه واحد بنزين سازي يا ايزمريزاسيون ( بنزين سبز) شركت پالايش نفت تهران

- مدير پروژه واحد هيدروژن سازي شركت پالايش نفت تهران

- مدير پروژه واحد تصفيه نفتاي سبك شركت نفت تهران

- مدير پروژه بويلر نهم شركت پالايش نفت تهران

 

پست الکترونیک

 


شاهرخ خسروانی

سال و محل تولد

 1337/1/4 - تهران

 

سوابق تحصیلی

مهندس شیمی

سمت فعلی

عضو هيئت مديره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایرانسایر سوابق

- مدیر عامل شرکت پالایس نفت شهید تندگویان

- مدیر عامل شرکت پالایش نفت شیراز

- مدیرعامل پروژه آناهیتا(کرمانشاه)

- مدیر عملیات شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

مدیر مهندسی و تدارکات پروژه ستاره خلیج فارس


پست الکترونیک

sh-khosravani@niordc.ir

 

 

علی محمد احمدی

سال و محل تولد

 1344/10/19- آبدانان


سوابق تحصیلی

دکترای اقتصاد

سمت فعلی

مشاور وزیر نفت در امور برنامه ریزی و عضو اصلی هیات مدیره

سایر سوابق

- عضو هیات علمی و رییس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

- مدیر کل منابع مالی و بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- معاون موسسه عالی پژوهشی تامین اجتماعی

- عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

- نماینده حوزه جنوب استان ایلام در مجلس شورای اسلامی

- نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی

- عضو شورای راهبری سازمان بهره وری ایران


پست الکترونیک

aahmadi@modares.ac.ir

 

 

اسداله میکائیلی

سال و محل تولد

 1332/3/1

 

سوابق تحصیلی

مهندسی شیمی از دانشگاه تهران

سمت فعلی

عضو اصلی هیات مدیره


سایر سوابق

- رییس روغن سازی شرکت پالایش نفت شهید تندگویان

- رییس عملیات شرکت پالایش نفت شهید تندگویان

- رییس مطالعات فنی و معاون مدیر پالایش

- مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز

- مدیرعامل شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران

- مدیر برنامه ریزی تلفیقی


پست الکترونیک

 

 


سعید محجوبی

سال و محل تولد

 1336 - مشهد

 

سوابق تحصیلی

فوق لیسانس مهندسی صنایع

مهندسی شیمی

سمت فعلی

عضو اصلی هیات مدیره

سایر سوابق

 

- دبیر اجرایی بازسازی شرکت پالایش نفت آبادان 

- مهندس ارشد پالایش و عضو گروه راه اندازی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره)شازند

- رییس مهندسی پالایش شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

- رییس خدمات مهندسی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

- مدیر عملیات و عضو هیات مدیره شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

- معاون مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی

- مدیر پروژه سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات نفت ایران(IPCMMS)

- رییس امور مهندسی تولید شرکت ملی پالایش و پخش

- مدیر مهندسی و طرح های شرکت خطوط لوله و مخابرات و عضو هیات مدیره

 


پست الکترونیک

mahjoobi@niordc.ir

 

 

علیرضا آرمان مقدم

سال و محل تولد

 1345 - سیرجان


سوابق تحصیلی

مهندسی شیمی

سمت فعلی

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش و عضو اصلی هیات مدیره

سایر سوابق

- مدیر امور طراحی و مهندسی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت

- رییس طراحی و مهندسی پروژه های شرکت ملی مهندسی و ساختمان


پست الکترونیک

arman@niordc.ir

 

 

شهاب الدین متاجی کجوری

سال و محل تولد

 1333/7/20 - تهران

 

سوابق تحصیلی

مهندسی شیمی

سمت فعلی

عضو علی البدل هیات مدیره

سایر سوابق

 

-سرپرست عملیات بهره برداری منطقه ب شمالی پالایشگاه شهید تندگویان تهران

- رییس اداره مهندسی پالایش پالایشگاه شهید تندگویان تهران

- ریاست عملیات پالایش پالایشگاه شهید تندگویان تهران

- رییس پالایشگاه شهید تندگویان تهران

- مدیر عملیات و عضو هیات مدیره پالایشگاه شهید تندگویان تهران

- مدیر عامل پالایشگاه شهید تندگویان تهران

- مشاور مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

 


پست الکترونیک

mataji@niordc.ir

 

 


پیروز منجزی

سال و محل تولد

 1345/5/28 - مسجد سلیمان

 

سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد حسابداری

سمت فعلی

مدیر امور مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و  عضو اصلی هیات مدیره

سایر سوابق

 

- مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز

- مدیر امور مالی شرکت ملی گاز

- معاون مدیر امور مالی در برنامه ریزی تجزیه شرکت ملی گاز

- مدیر امور مالی شرکت ملی نفت مناطق مرکزی

- رییس حسابداری شرکت ملی نفت مناطق مرکزی

- رییس سندرسی شرکت ملی نفت مناطق مرکزی


پست الکترونیک

 

 

 

حسن نصر اصفهانی

سال و محل تولد

 1339/1/1 - اصفهان

 

سوابق تحصیلی

لیسانس حسابداری

فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی

سمت فعلی

مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و

عضو علی البدل هیات مدیره

سایر سوابق

 

- مدیر کل توسعه منابع انسانی  و سرپرست اداره کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی ستاد وزارت نفت

- مدیر کل پشتیبانی و مالی  و سرپرست واحد تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی ستاد وزارت نفت

- مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز

- عضو هیات مدیره شرکت گاز استان تهران

- رییس هیات مدیره شرکت گاز استان هرمزگان

- رییس هیات مدیره شرکت ملی گاز استان لرستان

- رییس هیات مدیره شرکت ملی گاز استان قم

 


پست الکترونیک

nasresfahani@niordc.ir

 

 

سید علیرضا طاهانی نژاد

سال و محل تولد

 1355/2/12 - تهران

 

سوابق تحصیلی

فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی

سمت فعلی

سرپرست امور حقوقی و عضو اصلی هیات مدیره


سایر سوابق

- رییس کارگره ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی

- عضو اصلی هیات بدوی و رسیدگی به تخلفات کارکنان

- نایب رییس هیات حل اختلاف قراردادی

- نائب رییس کمیسیون مناقصات

 

پست الکترونیک

a-tahaeenezhad@niordc.ir

 


 


منوچهر فراهانی

سال و محل تولد

 1343/7/2 - تفرش

 

سوابق تحصیلی

لیسانس علوم اجتماعی

سمت فعلی

رییس دفتر معاون وزیر و مدیرعامل و دبیر جلسات هیات مدیره

سایر سوابق

 

- شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران

- رییس دفتر مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش

- رییس دفتر مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت


پست الکترونیک


 


امتیازدهی